cba北京vs广东-《守望先锋》国服竞技模式开启 专属奖励包含黄金武器

《守望先锋》国服竞技模式开启 专属奖励包含黄金武器

   今天早些时候我们已经知道《守望先锋》美服经济模式正式开启,cba北京vs广东 现在网易宣布国服的竞技模式也已经开启。cba北京vs广东 英雄们,准备好在竞技比赛中磨练技巧、完善战术并与对手相互切磋吧。欢迎加入全新的竞技比赛!

   做好准备

   竞技比赛是为了那些想真正考验自己的玩家而设计的,并为各位带来比快速游戏或每周乱斗更具挑战的游戏体验。为了确保每一位玩家都已了解游戏机制、地图和英雄,竞技比赛将会在你达到25级后才解锁。

   当你达到25级后,你可以在主菜单的“开始”界面中找到“竞技比赛”。你只需要点击“竞技比赛”按钮,就可以准备加入比赛了。你可以独自加入也可以组队加入,《守望先锋》的匹配系统将会自动为你找到水平相当的对手。

   竞技等级

   在你开始竞技生涯之前,每一位新玩家都必须首先完成10场定级赛来获得初始竞技等级。竞技等级区间为1-100,更大的数字表示竞技等级也更高。

   在每一场比赛开始之前,各位都可以相互看到竞技等级。当你完成比赛后,无论输赢你的竞技等级都会取决于多个因素发生变动,比如你自己的表现水平以及比赛中其他玩家的水平等等。

   天梯赛季

   竞技比赛将持续四个赛季,每个赛季将会持续两个半月。在此期间,玩家可以提升自己的竞技等级并在天梯上争取更高的排名,但这些数据会在赛季结束后重置。赛季结束后,将会是两周的休赛期,休赛期结束后新的赛季就会开始,包括新的定级赛。

   赛季名称和各自的日程表将按照北半球的四季而定——因此2016年夏季赛即将到来!

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注