2D点击式冒险新游《琐碎细节》首批截图及宣传片

     Rival Games公布了即将到来的冒险游戏《琐碎细节》(The Detail),具体的说是一个经典的2D点击式冒险游戏,结合了黑色犯罪电视剧主题灵感。艺术风格借用了大量图形小说,故事叙述类似《行尸走肉》,玩家的选择会影响结果。

     本作的故事围绕一个冷静的侦探,名叫Reggie Moore,和一个名叫约瑟夫米勒的前警察搭档解决一些案件,后者为了摆脱债务充当起了线人。

     游戏计划登陆PC、Mac和Linux,会有五个章节,每个章节都是独立的故事,每个故事大约两个小时的游玩时间。下面是最新的截图,敬请欣赏。

<!–showzti:softname like \'%{$keyzt}%\'|id desc|0|

|0–>

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注