Arcade新作《Costume Quest》介绍_0

  10月30日就是万圣节了,本周的LIVE卖场也出了款与万圣节有关的Arcade游戏《Costume Quest》。 《Costume Quest》是THQ所发行的角色扮演游戏,游戏故事是发生在万圣节晚上,一对双胞胎姐弟穿着怪物的服装要出去trick-or-treat(不给糖就捣蛋),结果遇到一个怪邻居,而绑走其中一个小孩,玩家们必须操控另外一个双胞胎,在他们的门禁时间之前救出他的兄弟姊妹。

Arcade新作《Costume Quest》介绍

Arcade新作《Costume Quest》介绍

选我选我选我选我选我~

  游戏一开始会先要求玩家选择其中一位双胞胎来穿机器人装当主角,然后一起外出trick-or-treat,才拜访到第二家其中一个双胞胎就被怪邻居抓去当「特别的糖果」了,而另一位双胞胎就展开了寻亲之旅。

Arcade新作《Costume Quest》介绍

多恐怖?价恐怖~

  找寻的旅途中与附近的人物对话可以获得亲人下落或是一些线索任务,而这些任务通常是要求你trick-or-treat所有还亮着灯的房屋。敲门后,当屋主开门时会决定进入战斗或是得到糖果,如果是遇到穿着妖怪装扮的屋主,就会得到糖果;但如果是遇到绑架亲人的怪兽,就会进入战斗。这里的战斗采回合制,会先询问要攻击(X键)或是防守(B键),选择后会根据提示要求玩家按下指定按键,若有在指定时间内完成要求,攻击力或是防御就会加倍。若是集气到达一定的量,也可以按下Y键施放大绝招,如果觉得打不赢的话,也可以同时按下LR键与RT键逃跑。

Arcade新作《Costume Quest》介绍

战斗的时候,Q版的可爱机器人会变身成帅气的机器人。

  寻找亲人的途中也会遇到其他伙伴,按下RT键可以与伙伴们交换服装。每套服装都有不同的特殊技能可以使用,也利用可以收集到的材料来制作服装,这些收集到的资讯与玩家状况都会记录在笔记本里,按下Y键即可检视笔记本。

  《Costume Quest》一共有三个场景(也可以说是三大关卡),不过三个场景的任务都一样,基本上就是一直重复着挨家挨户trick-or-treat来完成任务要求,除了主线的任务外还有其他支线任务,像是找出所有正在玩捉迷藏的小朋友,完成后也可另外获得经验值。

Arcade新作《Costume Quest》介绍

目前《Costume Quest》已在LIVE卖场发售,售价为1200点微软点数。

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注