dnf中央公园位在哪 dnf中央公园怎么去

dnf90级版本中上线了全新地图中央公园,在中央公园里玩家可以兑换许多90级道具。dnf中央公园怎么去?在哪里呢?下面就让小编来为大家介绍一下dnf中央公园的具体位置。

《dnf》中央公园位置介绍

地轨中心地区魔界营地

90版本开放后出行新的主线任务,完成成就任务“加入联合调查团”,“加入冒险家联盟”,“加入暴戾搜捕团”任务中任意一个即可进行。完成成就任务或使用升级券完成克诺洛斯岛地区任务时,会出现魔界地区任务。

《dnf》中央公园位置介绍

中央公园在哪

新增城镇:魔界营地

完成寂静城地区相关的主线任务后可以进入,在进入魔界后,前往中央公园前的临时据点,随着剧情地下城的进度不同,城镇中会随之发生变化。

《dnf》中央公园位置介绍

新增城镇:中央公园

k57tmt960.png

完成地轨中心地区的剧情任务后可以进入,其实中央公园就在魔界营地往左,NPC红色魔女就在哪里,可以在那里传送到暗黑城和兑换精炼的时空石。

NPC红色魔女

《dnf》中央公园位置介绍

新增普通地下城5个,特殊地下城1个,宝藏地下城1个

另外所有地区的世界地图形象変更,阿拉德地区、天界地区、素喃地区、圣者之鸣号、寂静城地区发生变更。在城镇中使用快捷键N键、或者在城镇中打开全部地图时可以进行确认。

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注