LOL赵信重做技能演示 单挑无敌大招免伤

《英雄联盟》赵信重做技能介绍,今天《英雄联盟》重做后的赵信也如约登陆了测试服,技能变化不小,被动、W技能重做,E技能和大招都新增了效果,Q技能也有数据调整。一起来看看重做后的赵信技能演示吧。

重做后各技能具体效果:

LOL赵信重做技能演示 单挑无敌大招免伤

新的技能图标

·攻速成长由2.6提高到3.5

·决心(被动)-重做:

第三次普攻会使赵信造成20%/40%/60%/80%总AD的额外伤害,并回复赵信8-59(+10%总AD)(+40%AP)的生命值。

·三重爪击(Q)

LOL赵信重做技能演示 单挑无敌大招免伤 

基础伤害由15/30/45/60/75降低至15/20/25/30/35

攻击加成由20%总AD调整为40%额外AD

·迅雷疾风(W)-重做

LOL赵信重做技能演示 单挑无敌大招免伤 

蓝耗:45

冷却时间:12/11/10/9/8

赵信横扫锥形范围内的敌人,造成30/40/50/60/70(+30%总AD)物理伤害

之后向前进行突刺,造成40/75/110/145/180(+90%总AD)物理伤害并减速目标50%,持续1.5秒

*对小兵只造成50%伤害

*每段打击有生命偷取33%的效益

*延长赵信其它技能的持续时间0.6秒

·无畏冲锋(E)

LOL赵信重做技能演示 单挑无敌大招免伤 

伤害由70/110/150/190/230降低至50/75/100/125/150

减速由25/30/35/40/45%提高到全等级50%

减速时间由2秒降低至0.5秒

新增:冲锋后赵信获得40/45/50/60/65%攻速,持续5秒

·新月守卫(R)(改名后)

LOL赵信重做技能演示 单挑无敌大招免伤

冷却时间从120/110/100降至100秒

战个痛快:不被击退的目标由被挑战的目标更改为最后一次普攻或无畏冲锋的目标英雄

移除:每击中一名英雄获得额外双抗

新增:赵信创造一片以自己为中心的区域(450码半径,持续3秒),自身免疫区域外敌方英雄造成的伤害。赵信的每次攻击都会延长区域持续时间0.3秒。

以上就是《英雄联盟》赵信重做技能的全部内容,改版后的赵信能否再上赛场就让我们拭目以待吧!

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注